Lege-oharra

Can Bo de Pau S.C.
40286249R
Salt, 17190


Can Bo de Pau copyright 2012(c) Eskubide guztiak erreserbatuak.
Honako webgunea Can Bo de Pau-ren jabetza da. Erreprodukzio osoa edo partziala debekatuta dago, ez balego Can Bo de Pau-ren baimen berezia, eta agertzen diren markena.

Indarrean dagoen legediak webgune honetan jasotako informazioaren erreprodukzioa, kopia, erabilera, distribuzioa, komertzializazioa eta komunikazio publikoa (besteak beste) eragozten eta debekatzen du, ez bada Can Bo de Pau-n baimentze bereziarekin.

Webguneotan erakutsitako izenak eta logotipoak marka komertzial erregistratuak dira, beraien titularren jabego.

Can Bo de Pau-k ez du ardurarik hartuko bertako edukinen erabilera gaiztorik balego, eta eguneratzeko, kentzeko, mugatzerako, edo erabilera baztertzeko eskubidea bere baitan hartzen du, modu tenporal zein iraunkorrean.

Can Bo de Pau-k ez du bere gain hartuko webguneotan jasoa ez dagoen informaziotik eratorritako ardura. Bereziki, hirugarren pertsonek loturen bidez (link), Can Bo de Pau-ren webgunera loturarik ezarriko balute, bertan jasotako informazioaren gaineko edozein ardura baztertuko luke.

Can Bo de Pau ez da arduraduna egingo hurrengo egoeren aurrean: segurtasun akatsak, ordenagailu kutsatuen erabileratik eratorritako arazoak, nabigatzaileen erabilera txarra, edo ez eguneratutako bertsioen erabilera.

Webgune hauen erabiltzaileek jakin behar dute: datuen transmisiorako sistema elektronikoek eta posta elektronikoek ez dute erabateko segurtasuna eskeintzen. Can Bo de Pau-k ez du ardurarik hartuko egoera honetatik eratorritako edozein egoeraren gainean.

Can Bo de Pau-k bere eskura dauden neurriak hartuko ditu bezeroen datu pertsonalak babesteko, eta haien pribatutasuna gordetzeko. Erabiltzaileak Can Bo de Pau baimentzen du konexioari dagozkion datuak jaso eta atxikitzeko, eta modu berezian baieztatze fitxategiekin erabiltzailearen diskoari eragiteko (cookiak lortzeko), bakarrik funtzionamendu, segurtasun eta estatistika datuei dagokionez. Datu hauek ez dira datu pertsonalekin elkartuko. Guzti hau ere, maila pertsonaleko datuen babespenari dagozkion lege-arauak betez, garaiean garaikoak. Ardura saihesteari dagozkion oinarri hauek, ez dute helburutzat Can Bo de Pau-ren ardura mugatzea, bereziki lege-araudi nazionalak ezarri ahalko diren eremuetan. Can Bo de Pau-k lege-araudietan ezarritako ardurak hartuko ditu, betiere.